Regulamin hostingu

 

I. Postanowienie ogólne

 1. Użytkownik  oświadcza, iż przeczytał i akceptuje poniższy regulamin przed podjęciem decyzji o rejestracji konta.
 2. Usługodawca darmowego hostingu zapewnia, że usługa będzie świadczona ze starannością oraz na najwyższym poziomie.
 3. Usługodawca ma prawo do usuwania kont pustych, zawierających treści łamiące prawo, rozsyłających SPAM oraz naruszające ww. regulamin.
 4. Użytkownik rejestrujący konto musi użyć adresu e-mail którego jest użytkownikiem, w innym przypadku konto nie zostanie utworzone.

II. Zamówienie

 1. Konto użytkownika jest tworzone w momencie otrzymania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie informacji o chęci otrzymania darmowego konta hostingowego oraz wysłaniu prawidłowego adresu e-mail.
 2. Konto może zostać nieutworzone w momencie uzasadnionej obawy, że usługa będzie wykorzystywana do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 3. Każdy użytkownik otrzymuje bezpłatną subdomenę w domenie *.netsp.pl.
 4. Każdy użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z serwerów DNS (ns1.netsp.pl, ns2.netsp.pl) w celu oddelegowania domeny na konto NetSP.pl.

III. Darmowe konto hostingowe

 1. Użytkownik może zarejestrować wyłącznie jedno konto hostingowe.
 2. Usługodawca darmowego hostingu nie pobiera żadnych opłat za utworzenie, użytkowanie oraz usunięcie konta hostingowego.
 3. Usługodawca nie dokleja reklam oraz nie ingeruje w treści stron www oraz pliki na koncie użytkownika.
 4. W przypadku gdy konto hostingowe nie jest użytkowane (brak logowania przez okres miesiąca) konto zostaje usunięte.
 5. Użytkownik nie może hotlinkować z zewnętrznych serwisów do plików znajdujących się na jego koncie.

IV. Ograniczenia

 1. Użytkownik nie może umieszczać na kontach udostępnionych przez Usługodawcę treści pornograficznych, związanych z hazardem lub kasynami, uważanych za obraźliwe, niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, treści związanych z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem).
 2. Użytkownik nie może umieszczać treści związanych z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili.
 3. Zabronione jest umieszczanie przez użytkownika plików multimedialnych (np. mp3, mpg, avi, wmv, ogg, wma i innych), archiwów (rar, zip, lzh, gzip i innych), plików wykonywalnych (exe) , katalogów opartych o skrypt qlweb oraz innych rozwiązań mających na celu wpływanie na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, farm linków dla wyszukiwarek, trackerów na potrzeby sieci peer2peer, serwerów gier sieciowych. Użytkownikowi nie wolno dopuszczać się prób ukrycia wyżej wymienionych typów plików poprzez jakiekolwiek działania, np. zmiana rozszerzenia itp.
 4. NetSP.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody używania hostingu.
 5. W momencie wykrycia przez Usługodawcę, iż łamany jest regulamin usług darmowego hostingu NetSP.pl konto jest natychmiast blokowane oraz usuwane.

V.  Reklamacje

 1. NetSP.pl nie odpowiada za zawartość przesyłanych i pobieranych przez Użytkownika plików. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał go na serwer NetSP.pl.
 2. NetSP.pl nie odpowiada za poufność plików Użytkownika.
 3. NetSP.pl  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.

VI. Przepisy końcowe

 1. NetSP.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w dowolnej chwili. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień regulaminu powinien bezzwłocznie opuścić serwis.

Dodaj komentarz